Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN

1. servoptic.pl - jest usługą hurtowni optycznej SERV - OPTIC s.c.

Właścicielem i operatorem sklepu jest firma
Hurtownia Optyczna SERV-OPTIC s.c.
z siedzibą w Krakowie przy ul. Sodowej 38  
NIP 679-22-12-317
Regon 351228895
Adres poczty elektronicznej sklepu:
bok@servoptic.pl

Telefon: 12 659 10 10 / 604 56 34 21

2. Złożenie zamówienia w sklepie servoptic.pl przez kupującego (klienta) oznacza iż kupujący zapoznał się z niniejszym regulaminem.

 

3.Sklep elektroniczny servoptic.pl świadczy usługi sprzedaży towarów oraz usługę Newsletter. Usługa sprzedaży towarów polega na umożliwieniu korzystania ze sklepu internetowego, a usługa Newsletter umożliwia przesyłanie wiadomości zawierających informacje o aktualnej ofercie i promocjach. Usługa Newsletter jest bezpłatna, konieczne jest wyrażenie zgody przez osoby zainteresowane na przesłanie informacji handlowych oraz podanie adresu e-mail na który wiadomości mają być przesłane.


4. Z oferty servoptic.pl może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych w branży optycznej lub pokrewnej

5. Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego:

a) dostęp do internetu
b) komputer z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższą
c) komputer klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" , włączoną obsługę JavaScript.
d) użytkownik powinien posiadać aktywny adres e-mail.


6. Dokonywać zakupów mogą tylko zarejestrowani i aktywowani w systemie użytkownicy. Rejestracja jest dobrowolna. Na podstawie rejestracji zakładane jest indywidualne konto użytkownika.

a) rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracji na stronie serwisu,
b) aktywacji dokonuje pracownik Serv-Optic s.c.

 

7. Osoby, których dane umieszczone są w bazie danych firmy: Hurtownia Optyczna Serv-Optic s.c. mają prawo wglądu, zmiany i usunięcia danych osobowych z bazy danych oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.


8. Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 15.00.


9. Klient kompletuje zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie sklepu internetowego produkty oferowane do sprzedaży. Wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "dodaj do koszyka" obok opisu artykułu, a akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Zamawiam" i przejściu procedury zamawiania towaru.

10. Fakt przyjęcia zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną.

11. Ceny towarów podane są w PLN (polskich złotych) w kwocie netto i brutto (zawierającej podatek VAT). Koszt dostawy jest zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia.

12. System rabatowy przy realizacji zamówienia nie obejmuje soczewek kontaktowych i płynów do soczewek kontaktowych.

13. Zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia z Serv-Optic s.c Umowy sprzedaży.

14. W przypadku braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, pracownicy realizujący zamówienia będą kontaktować się z Klientem telefonicznie w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru lub potwierdzenia anulowania zamówienia.

15. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę. 

16. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego śladów uszkodzenia lub otwierania opakowania przesyłki, zobowiązany jest on do sporządzenia wraz z kurierem protokołu zniszczeń oraz poinformowanie o zaistniałej sytuacji servoptic.pl, lub odmówienia przyjęcia przesyłki.

17. Istnieje możliwość rezygnacji (odstąpienia od umowy) z zakupionego towaru bez podania przyczyn. Odstępując od umowy zawartej na odległość kupujący powinien wypełnić formularz rezygnacji i odesłać go w terminie do 14 dni na podany w regulaminie adres siedziby firmy.

Ewentualny zwrot kwoty wynikającej ze zwrotu towaru zostanie dokonany przelewem na wskazany nr konta bankowego.

18. Koszty wysyłki:
- Jeżeli zamówienie nie przekracza 300 zł netto z uwzględnionym rabatem, koszt wysyłki pokrywa kupujący w kwocie 15 zł. netto
- Jeżeli zamówienie przekracza 300 netto zł rabatem na części optyczne, koszt wysyłki pokrywa sprzedający (Serv-Optic s.c.)
- Jeżeli zamówienie składa się tylko z soczewek kontaktowych lub płynów do soczewek kontaktowych, koszt wysyłki pokrywa kupujący
- wszystkie wysyłki realizowane są kurierem DPD


19. Płatności mogą być dokonywane gotówką przy odbiorze lub przelewem po wcześniejszym ustaleniu ze sprzedawcą.

Dane do przelewu: Hurtownia Optyczna Serv-Optic s.c. Iwona Dudzik, Ewa Flak,
nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 91 1090 1665 0000 0001 2122 7042
Serv-Optic s.c.

Po dokonaniu przedpłaty przelewem towar jest wysyłany niezwłocznie po wpłynięciu kwoty na konto.

20. servoptic.pl zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby działalność sklepu i proponowane usługi działały bez zakłóceń.

21. Kupujący powinien dokonywać aktualizacji swoich danych – w przypadku każdorazowej ich zmiany.

22. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe nie z jego winy, w tym za błędy Kupującego popełnione w zamówieniu lub podczas rejestracji.


23. Sprzedawca gromadzi tylko te dane osobowe Kupujących, które są niezbędne do realizacji zamówienia. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Zgoda ta obejmuje również przekazywanie danych firmie kurierskiej za pośrednictwem której odbywa się dostarczanie zamówionego towaru, oraz serwisom obsługujących płatności internetowe.

Jednocześnie Kupujący potwierdza zgodność z prawdą swoich danych.

Baza klientów (Kupujących) podlega ochronie przed dostępem osób nieupoważnionych.


24. Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient dokonujący zakupu na odległość, poza salonem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów.


25. W razie sporów, sprzedawca będzie dążył do ich polubownego rozstrzygnięcia. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozwiązywane są w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

 

Regulamin sklepu internetowego www.servoptic.pl od 25.12.2014

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego www.servoptic.pl jest Hurtownia Optyczna

  „Serv-Optic” sc Iwona Dudzik, Ewa Flak z siedzibą ul. Sodowa 38, 30-376 Kraków

  Nip. 679-22-12-317, Regon 351228895

 2. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie: +48 12 659-10-10 lub

  +48 604 56 34 21 w godzinach 8.00-17.00 w dni robocze, drogą elektroniczną: bok@servoptic.pl

  oraz pisemnie na adres: ul. Sodowa 38, 30-376 Kraków

 3. Regulamin jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.servoptic.pl

§ II. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną

 2. Przedsiębiorca- użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w porozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

 3. ( tekst jednolity: Dz.U.2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późniejszymi zmianami).

 4. Właściciel sklepu-Właściciel sklepu o którym mowa w § 1.

 5. Konsument- użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Sklep- sklep internetowy Serv-Optic s.c dostępny pod adresem www.servoptic.pl

 7. Dni robocze- dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 8. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego.

 9. Konto użytkownika- miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu loginu i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia oraz zmianę i poprawianie danych osobowych i kontaktowych.

   

   

§ III. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sklep internetowy servoptic.pl świadczy usługi sprzedaży towarów oraz usługę Newsletter.

 2. Usługa sprzedaży towarów polega na umożliwieniu korzystania ze sklepu internetowego servoptic.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

 3. Usługa Newsletter umożliwia przesyłanie wiadomości zawierających informację o aktualnej ofercie i promocjach. Jest Newsletter jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych oraz wskazanie adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.

 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

 5. Przedsiębiorca który dokonał rejestracji może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na konto klienta podając login i hasło. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje możliwość wysyłki za granicę jednakże po każdorazowym uzgodnieniu warunków z Klientem,


§ IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Przedsiębiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia z dostępem do Internetu.

 2. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Przedsiębiorca powinien posiadać: przeglądarkę internetową: Internet Explorer, Mozilla, FireFox, Chrome, Safari. Opera

 3. Strona internetowa Sklepu korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies (wymagana akceptacja)

 4. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem.


§ V. WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Właściciele sklepu prowadzą hurtową sprzedaż towarów prezentowanych w sklepie www.servoptic.pl

 2. Stronami umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedający i Przedsiębiorca.

 3. Informacje o towarach wraz z ceną przedstawione w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art.66§1 ustawy x dnia 23.04.1964 r. Kodeksu cywilnego ( DZ.U. Z 1964 r. Nr 16,poz. 93 z późniejszymi zmianami: dalej: Kodeks cywilny), stanowią natomiast zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Przedsiębiorce oraz jego akceptacji przez Sprzedającego.

 5. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66§1 Kodeksu cywilnego .

 6. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Przedsiębiorce w czasie rejestracji adres e-mail, lub kontaktuje się telefoniczne.

 7. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia telefoniczne można składać w dni robocze od godziny 8.00 do 17.00, w soboty od godz.8.00 do 14.00

 8. Zamówienia internetowe złożone w dni robocze do godziny 14.00 są realizowane w tym samym dniu, natomiast w soboty, niedziele i święta w następnym dniu roboczym.

 9. Ceny podane w Sklepie Internetowym www.servoptic.pl są cenami brutto (z podatkiem VAT) w polskich złotych ( PLN).

 

§ VI REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW

 1. Rejestracja jest dowolna

 2. Przedsiębiorca w celu rejestracji wypełnia formularz rejestracyjny w którym podaje następujące dane:

 1. a. Nazwę firmy

  b. Numer NIP

  c. Adres firmy

  d. numer telefonu

  e. adres e-mail

  d. Imię i nazwisko osoby do kontaktu

  1. Po rejestracji stworzone jest indywidualne konto Klienta.

  2. Po dokonaniu rejestracji pracownik Hurtowni Optycznej dokonuje weryfikacji klienta i ręcznie dokonuje aktywacji.

  3. Po dokonaniu aktywacji na podany przez klienta adres e-mail przychodzi informacja o dokonanej aktywacji konta.

  4. Właściciel Sklepu może odmówić rejestracji jeśli rejestrujący się w sklepie www.servoptic.pl nie jest Przedsiębiorcą.

  5. Od decyzji o odmowie rejestracji Klient może się odwołać w terminie 14 dni.

  6. Przedsiębiorca w każdym momencie może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  7. Właściciele Sklepu mogą wypowiedzieć umowę Przedsiębiorcy, jeśli ten nie logował się w ciągu ostatnich 3 lat. Jeśli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Hurtowni Optycznej Serv-Optic możliwa jest ponowna rejestracja po uzyskaniu zgody właścicieliwww.servoptic.pl

  § VII SPOSÓB, KOSZT I TERMIN DOSTAWY

  1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad.

  2. Zakupione towary dostarczane są pod wskazany przez Przedsiębiorce adres przez firmę kurierską lub na wyraźną prośbę Przedsiębiorcy innym dostawcą np. Pocztą Polską.

  3. Koszt przesyłki kurierskiej wynosi: 18,45 zł brutto, natomiast jeśli Przedsiębiorca dokona zakupu na kwotę powyżej 300 zł. netto koszt przesyłki ponosi Hurtownia Optyczna „Serv-Optic” s.c. Darmowa wysyłka nie dotyczy przesyłek zagranicznych.

  4. Sklep za zakupiony towar wystawia Przedsiębiorcy Fakturę Vat.

  5. Klient jest zobowiązany do odebrania przesyłki.

  6. Osobisty odbiór towaru może nastąpić przy ulicy Sodowej 38 w Krakowie w godzinach pracy Firmy.

  § VIII SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY

  Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

  1. a. przelewem

   b. przy odbiorze osobistym

   c. przy odbiorze, za pobraniem

   § IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

   1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. Z 2014 r. poz. 827) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży oraz umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.

   2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

   3. W przypadku skorzystania przez Przedsiębiorcę z prawa odstąpienia od umowy, Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 365 dni na adres Sklepu.

   4. Przedsiębiorca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru tj. koszty przesyłki, mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, żeby towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

   5. Sprzedający ponosi koszt zwrotu towaru jeśli:

    a. zwrot towaru odbywa się za pośrednictwem kuriera zamówionego przez sprzedającego

    b. towar jest odpowiednio zabezpieczony przez Konsumenta w sposób eliminujący możliwość jego uszkodzenia w czasie transportu.

   6. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   7. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy, zwróci dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

   8. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.


   § X OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

    

   1. Właściciele sklepu zbierają tylko te dane które są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Baza danych osobowych podlega ochronie prawnej, natomiast dane są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Właściciele Sklepu nie udostępnią danych o Przedsiębiorcach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej oraz podejmie wszelkie starania aby informacje te były strzeżone w należyty sposób w w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

   2. Przedsiębiorca ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich zmiany, poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Wraz z usunięciem Konta zostaną usunięte dane na stałe i bezpowrotnie jednocześnie zaprzestając przetwarzania danych osobowych klienta.

   3. Administratorem danych osobowych są właściciele Sklepu www.servoptic.pl, który przetwarza dane Przedsiębiorców zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz.U. Z dnia 2002. , nr 101, poz.926 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami )

   § XI REKLAMACJE

   1. Przedsiębiorcy przysługuje prawo do reklamacji. W razie stwierdzenia wady Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.

   2. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: bok@sevoptic.pl lub telefoniczne 12 659-10-10, 604 56 34 21.

   3. Przedsiębiorca powinien dostarczyć towar do siedziby Hurtowni Optycznej Serv-Optic s.c, 30-376 Kraków, ul. Sodowa 38. Jeśli reklamowany towar będzie dostarczony przesyłką powinien być należycie zabezpieczony przed powstaniem uszkodzeń mechanicznych w trybie wysyłki.

   4. W przypadku reklamacji towar zostanie przekazany do producenta i na podstawie wykonanej przez producenta ekspertyzy ustalona zostanie zasadność roszczenia.


    § XII POSTANOWIENIA OGÓLNE

     

    1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

    2. W razie sporu powstałego w związku z wykonaniem umowy Sprzedający zobowiązuje się do rozstrzygnięcia sporu w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

    3. W razie niemożliwości rozstrzygnięcia sporu w sposób polubowny, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla Właścicieli Sklepu, natomiast jeśli Przedsiębiorca jest stroną będzie sąd właściwy dla Przedsiębiorcy.

      

     § XIII PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

     1. Właściciele sklepu dołożą wszelkich starań aby zamówienia były realizowane w sposób rzetelny.

     2. Klient jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia loginu i hasła.      Przejdź do strony głównej
      Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
      Nie pokazuj więcej tego komunikatu